Truy cập

Hôm nay:
81
Hôm qua:
94
Tuần này:
403
Tháng này:
2281
Tất cả:
63141

triển khai Công tác thu - vụ năm 2019

Ngày 25/06/2019 15:10:35

triển khai Công tác thu - vụ năm 2019

Kính thưa toàn thể nhân dân! Ngày 4/6 /2019 UBND xã đã họp triển khai công tác thu vụ chiêm năm 2019. Hội nghị đã thống nhất thời gian bắt đầu từ ngày 15. cho đến ngày đến hết ngày 25./ 6/2019 các thôn sẽ gửi phương án thu giải hộ đến từng hộ gia đình để cho bà con nhân dân kiểm tra đối chiếu, nếu có sai sót thắc mắc bà con đến gặp trực tiếp trưởng thôn để được điều chỉnh kịp thời, không còn vướng mắc gì, trong thời gian nói trên bà con nhân dân sẽ tiến hành giao nộp các khoản thu của hộ gia đình mình với tập thể. UBND sẽ tiến hành mở bàn thu tại các nhà văn hóa Thôn từ ngày 25/6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã! Như chúng ta đều biết cùng với những quyền lợi cơ bản thì Thuế là nghĩa vụ của nhân dân đối với nhà nước, nhằm xây dựng và phát triển đất nước bền vững, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng các cơ sở vật chất như: Điện, đường, trường, trạm và các công tác an sinh xã hội phúc lợi khác, phục vụ cho cộng đồng, chính vì ý nghĩa to lớn của thuế đối với đất nước, trên tinh thần đó hàng năm bà con nhân dân trong xã đã thực hiện rất tốt việc giao nộp các chỉ tiêu nghĩa vụ của gia đình với nhà nước. Luôn phát huy tinh thần làm chủ, luôn hoàn thành các nghĩa vụ của tập thể, đặc biệt là trong xây dựng NTM, trong đó phải kể đến sự nổ lực, góp sức rất lớn của nhân dân, vì sự phát triển chung của cộng đồng, có trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương.

Để phát huy tinh thần thực hiện nghĩa vụ của đơn vị, UBND xã đề nghị các đồng chí được phân công chỉ đạo, thường xuyên xuống các thôn cùng các bàn thu phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân tích cực trong việc tham gia thanh toán các chỉ tiêu giao nộp của gia đình mình với tập thể xong trước ngày 30/6/2019. Góp phần đảm bảo tiến độ thu của địa phương đối với nhà nước.

********* hết *********

Sau 2 ngày tổ chức tiến hành lập bàn thu tại các thôn đến nay hầu hết các hộ đã đến đối chiếu các chỉ tiêu thu của gia đình mình với tập thể

triển khai Công tác thu - vụ năm 2019

Đăng lúc: 25/06/2019 15:10:35 (GMT+7)

triển khai Công tác thu - vụ năm 2019

Kính thưa toàn thể nhân dân! Ngày 4/6 /2019 UBND xã đã họp triển khai công tác thu vụ chiêm năm 2019. Hội nghị đã thống nhất thời gian bắt đầu từ ngày 15. cho đến ngày đến hết ngày 25./ 6/2019 các thôn sẽ gửi phương án thu giải hộ đến từng hộ gia đình để cho bà con nhân dân kiểm tra đối chiếu, nếu có sai sót thắc mắc bà con đến gặp trực tiếp trưởng thôn để được điều chỉnh kịp thời, không còn vướng mắc gì, trong thời gian nói trên bà con nhân dân sẽ tiến hành giao nộp các khoản thu của hộ gia đình mình với tập thể. UBND sẽ tiến hành mở bàn thu tại các nhà văn hóa Thôn từ ngày 25/6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019.

Kính thưa toàn thể nhân dân trong xã! Như chúng ta đều biết cùng với những quyền lợi cơ bản thì Thuế là nghĩa vụ của nhân dân đối với nhà nước, nhằm xây dựng và phát triển đất nước bền vững, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng các cơ sở vật chất như: Điện, đường, trường, trạm và các công tác an sinh xã hội phúc lợi khác, phục vụ cho cộng đồng, chính vì ý nghĩa to lớn của thuế đối với đất nước, trên tinh thần đó hàng năm bà con nhân dân trong xã đã thực hiện rất tốt việc giao nộp các chỉ tiêu nghĩa vụ của gia đình với nhà nước. Luôn phát huy tinh thần làm chủ, luôn hoàn thành các nghĩa vụ của tập thể, đặc biệt là trong xây dựng NTM, trong đó phải kể đến sự nổ lực, góp sức rất lớn của nhân dân, vì sự phát triển chung của cộng đồng, có trách nhiệm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương.

Để phát huy tinh thần thực hiện nghĩa vụ của đơn vị, UBND xã đề nghị các đồng chí được phân công chỉ đạo, thường xuyên xuống các thôn cùng các bàn thu phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân tích cực trong việc tham gia thanh toán các chỉ tiêu giao nộp của gia đình mình với tập thể xong trước ngày 30/6/2019. Góp phần đảm bảo tiến độ thu của địa phương đối với nhà nước.

********* hết *********

Sau 2 ngày tổ chức tiến hành lập bàn thu tại các thôn đến nay hầu hết các hộ đã đến đối chiếu các chỉ tiêu thu của gia đình mình với tập thể

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)