Truy cập

Hôm nay:
101
Hôm qua:
94
Tuần này:
423
Tháng này:
2301
Tất cả:
63161

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 09/11/2018 09:30:15

Danh bạ cơ quan chức năng

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM

XÃ XUÂN HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ ĐIỆN THOẠI

cán bộ, công chức xã Xuân Hưng

STT

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

SỐ DĐ

01

Lê Đăng Hạnh

BT. ĐU

0977150069

02

Nguyễn Văn Thoa

CT. UBND

0904737689

03

Hà Thanh Sơn

PBT. TTĐU

0982170326

04

Vũ Đình Đông

PCT. UBND

0931365118

05

Đỗ Mạnh Hùng

PCT. HĐND

0975473877

06

Phùng ĐÌnh Thiện

Trưởng CA

0362909974

07

Nguyễn Văn Thanh

CHT. BCHQS

0949150069

08

Nguyễn Thị Bích

CT. HLHPN

0974480279

09

Nguyễn Trường Thành

CT. HND

0914956567

10

Lê Minh Hanh

CT. HCCB

0913835216

11

Lê Văn Tập

CT. MTTQ

0368611808

12

Nguyễn Thị Hồng

CC VP-TK

0346351168

13

Lê Thị Hòa

CC VP-TK

0973409720

14

Lại Thị Thạo

CC TP-HT

0382841568

15

Vũ Thị Tình

CC VHXH

0369659433

16

Phạm Phú Phán

CC VHXH

0835748259

17

Lê Đăng Chất

CC KTNS

098601311

18

Đỗ Viết Ca

CC ĐCXDNN&MT

0934413368

19

Lưu Đình Chung

CC ĐCXDNN&MT

0914534417

20

Trịnh Thị Hà

Phó BT ĐTN

0975019103

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 09/11/2018 09:30:15 (GMT+7)

Danh bạ cơ quan chức năng

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGĨA VIỆT NAM

XÃ XUÂN HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ ĐIỆN THOẠI

cán bộ, công chức xã Xuân Hưng

STT

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

SỐ DĐ

01

Lê Đăng Hạnh

BT. ĐU

0977150069

02

Nguyễn Văn Thoa

CT. UBND

0904737689

03

Hà Thanh Sơn

PBT. TTĐU

0982170326

04

Vũ Đình Đông

PCT. UBND

0931365118

05

Đỗ Mạnh Hùng

PCT. HĐND

0975473877

06

Phùng ĐÌnh Thiện

Trưởng CA

0362909974

07

Nguyễn Văn Thanh

CHT. BCHQS

0949150069

08

Nguyễn Thị Bích

CT. HLHPN

0974480279

09

Nguyễn Trường Thành

CT. HND

0914956567

10

Lê Minh Hanh

CT. HCCB

0913835216

11

Lê Văn Tập

CT. MTTQ

0368611808

12

Nguyễn Thị Hồng

CC VP-TK

0346351168

13

Lê Thị Hòa

CC VP-TK

0973409720

14

Lại Thị Thạo

CC TP-HT

0382841568

15

Vũ Thị Tình

CC VHXH

0369659433

16

Phạm Phú Phán

CC VHXH

0835748259

17

Lê Đăng Chất

CC KTNS

098601311

18

Đỗ Viết Ca

CC ĐCXDNN&MT

0934413368

19

Lưu Đình Chung

CC ĐCXDNN&MT

0914534417

20

Trịnh Thị Hà

Phó BT ĐTN

0975019103

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)